Nội dung họp phụ huynh năm học 2019 – 2020

                                             NỘI DUNG CUỘC HỌP NĂM HỌC 2019 – 2020   Nhận xét kết quả CSGD trong năm học 2018 – 2019 và nhừng khó khăn tồn tại của nhà trường. 1.1. Công tác huy động trẻ đến trường Toàn trường huy động 496 học…