Các quy chế thực hiện trong năm học 2019 -2020

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ LỘC                 TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                            Mỹ Hưng, ngày 10 tháng…

Nội dung họp phụ huynh năm học 2019 – 2020

                                             NỘI DUNG CUỘC HỌP NĂM HỌC 2019 – 2020   Nhận xét kết quả CSGD trong năm học 2018 – 2019 và nhừng khó khăn tồn tại của nhà trường. 1.1. Công tác huy động trẻ đến trường Toàn trường huy động 496 học…

Kế hoạch dạy thêm học them ngày thứ bẩy năm học 2019 – 2020

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘC TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG    Sè 33/KH-TrMN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                          Mỹ Hưng, ngày 06 tháng 09 năm 2019   KẾ HOẠCH                          Tổ chức…

BC tổng kết năm học 2018 – 2019

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 27 /BC-TrMN                Mỹ Hưng, ngày 20 tháng 5 năm 2019   BÁO…

Công khai kết quả giáo dục năm học 2018 – 2019

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN MỸ LỘC TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019   STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo I Chất lượng nuôi dưỡng chăm…

kế hoạch hè năm 2019

PHềNG GD & ĐT HUYỆN MỸ LỘC TRƯỜNG MN MỸ HƯNG Số: 21/KH-TrMN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc   Mỹ Hưng, ngày 12 thỏng 05 năm 2019 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2019   Thực hiện công…

công khai chất lượng

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN MỸ LỘC TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017-2018 STT Nội dung

phối hợp với phụ huynh

BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ SỰ PHỐI KẾT HỢP GIỮA CHA MẸ TRẺ VỚI NHÀ TRƯỜNG  ĐỂ LÀM TỐT MỘT SỐ CÔNG TÁC CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ VÀ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC * Về công tác nuôi…